FAQs Complain Problems

मिति २०७६।०३।०६ गते देखी वडा कार्यालयका वडा सचिव नै सूचना अधिकारी भएकोमा , वडा सम्बन्धि कुनै सूचना चाहिएमा वडा सचिव सगं मागं गर्नुहोला ।

Supporting Documents: