FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना